רכבים לעסקים

מחירים מעולים ואיבזור מלא ומפנק ברכבי העסקים

המחלקה העסקית  עוסקת במתן שרות ללקוחות עסקים מגיע עד לבית העסק ללא התחייבות ונותן פתרונות  ללקוח העסקי טרייד אין, ליווי אישי,  הלוואות בנקאיות פתרונות אשראי  הלוואות חוץ בנקאיות, הנחות ענק על רכבים הדרכה צמודה  עד קבלת הרכב.
מהיום לא צריך לצאת מהעסק אמיר לביא  סולל לך את הדרך לרכב חדש,  אנו יודעים לתת פתרונות מהרכב הראשון עד  מספר  רב של רכבים, אמין, מקצועי ללא פשרות.

רכב לעסק: רכב פרטי או רכב מסחרי?

קניית רכב – בבואנו לרכוש רכב לעסק אנו צריכים לדעת כי לא על כל רכב ניתן לקבל החזר מע"מ ורצוי מאוד לבדוק האם הרכב שאותו אנו עומדים לרכוש נחשב פרטי או מסחרי על פי תקנות מע"מ (רשימה מעודכנת של כלי הרכב המופיעים בתקנה ניתן למצוא באתר הרשות למיסים).  ככלל, לא ניתן לקבל מע"מ על כלי רכב פרטיים, וואנים יוקרתיים ורכבי שטח.  ניתן לקזז מע"מ על רכבי שטח רק אם הם מועסקים דרך קבע בתנאי שדה או בחצרות מפעלים.  כמו כן ניתן לקזז מע"מ ברכישה בעסק שעיסוקו מכירת רכב או השכרת רכב, רכב לימוד נהיגה, רכב שעיסוקו הסעת נוסעים ורכב המיועד אך ורק לטיולי שטח.

קיזוז מע"מ מההוצאות – מרכב מסחרי, המשמש לצורכי העסק באופן מלא, ניתן לקזז את מלוא מס התשומות.  ברכב שההוצאות שלו מעורבות, כלומר המשמש לצרכים פרטיים ולצורכי העסק, נבדק היחס בין השימוש הפרטי לבין השימוש העסקי, אם ניתן לקבוע את היחס, ינוכה מס תשומות על פי היחס המחושב. אם לא ניתן לקבוע את היחס.  נעשית החלוקה הבאה: אם עיקר השימוש ברכב הוא לצרכים עסקיים, ינוכו שני שלישים ממס התשומות.  עם עיקר השימוש הוא לצרכים פרטיים, ינוכה רבע ממס התשומות

שווי שימוש – במקרים שבהם המעביד מאפשר לעובד להשתמש ברכב החברה, מס הכנסה רואה בכך הטבת שכר, הניתנת לעובד ומעריך אותה בשווי כספי על פי סוג הרכב.  בתקנות התעבורה נקבעה לכל רכב קבוצת מחיר והיא מוטבעת על רישיון הרכב.  מס הכנסה משתמש בקביעה זו לצורך קביעת הסכום שיש להוסיף לחישוב המס של העובד.  סכום זה מתווסף למשכורת ברוטו לצורך חישוב המס של העובד.

בשנת 2008 נכנסו לתוקף עדכונים לתקנות מס הכנסה בדבר ניכוי הוצאות רכב.

בתקנות החדשות תוקנה הגדרת רכב ונוספה הגדרת "רכב תפעולי":

"רכב" – רכב שמשקלו עד 3.5 טון כולל אופנוע מעל 34 סמ"ק.

"רכב תפעולי" – רכב שהתקיים בו אחד מאלה:

א. רכב ביטחון כהגדרתו בתקנות התעבורה.

ב. הרכב לא הועמד לרשות עובד כלשהו, הוא משמש רק לצרכי המעביד או העסק, מקום עיסוק המעביד או בעל העסק איננו בבית מגוריו ובתום שעות העבודה הרכב אינו יוצא מחוץ למקום העיסוק.

הוצאות הרכב יוכרו כדלקמן:

א. רכב לא צמוד: תוכרנה הוצאות בגובה הוצאות הרכב בניכוי סכום שווי השימוש לפי תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז – 1987 או 45% מסך הוצאות הרכב (לפי ההוצאה הגבוהה מבניהם).

ב. רכב צמוד: הוצאות בגין רכב צמוד (שנזקף בגינו שווי שימוש לעובד) תוכרנה במלואן. אין צורך לשלם בגינן למס הכנסה מקדמות בשל הוצאות עודפות.

ג. הוצאות רכב תפעולי יוכרו במלואן.

לקוח עסקי הזמן שלך שווה כסף אנו כאן בכדי לעבוד בשבילך ולחסוך לך זמן יקר וכסף.

ליווי אישי מימון